Microsoft Dynamics løsninger til automatisering af manuelle processer

Udover standard Microsoft Dynamics 365 Business Central og NAV kompetencerne har ProFacto gennem tiden udviklet specielle løsninger til produktion, handel og medicinalvirksomheder samt webshops

Hent en komplet produktoversigt

Vi prioriterer høj faglighed og leverer høj kvalitet

Hør vores seniorkonsulent Peter Kretzmann fortælle om, hvordan vi er med helt fremme på den nyeste teknologi i et tempo, hvor kunderne kan følge med.

Vi udvikler og leverer effektive tillægsløsninger til
Microsoft Dynamics 365 Business Central og Dynamics NAV

Alle vores løsninger til Business Central og NAV er udviklet med henblik på at undgå fejl samt for at gøre din hverdag mere effektiv ved at automatisere manuelle processer. Det er løsninger som henvender sig til funktioner som:

Sikkerhed, Administration, Produktion, Logistik og Salg

Sikkerhedsløsninger

Datasikkerhed

Produktion

Logistikstyring

Logistik

Four-Eyes Approval

Godkendelsessystem til beskyttelse mod fejl og bedrag

Four-Eyes Approval er en løsning til at styre godkendelse af ændringer. For at gennemføre ændringer i centrale stamdatatabeller kan det være nødvendigt, at godkendelse foretages af en anden person.

Det gælder især for virksomheder, som stiller krav om øget sikkerhed i forbindelse med vigtige transaktioner, eller som er underlagt amerikansk lovgivning.

Systemet sættes op med rettigheder og processer som sikrer, at den person, der foretager en ændring, ikke er den samme person, som den der gennemfører godkendelsen.

En professionel tilgang til at sikre dine data og transaktioner – effektivt og automatisk!

Læs mere om øget datasikkerhed
Four-Eyes_Approval_Godkendelsessystem
Global_Master_Datasynkronisering

Global Master

Synkronisering af stamdata mellem regnskaber

Global Master er en løsning, der bruges til at synkronisere data mellem regnskaber. Når en virksomhed har flere regnskaber, kan der være behov for at dele stamdata på tværs af organisationen.

For at sikre, at hele organisationen eksempelvis har fælles kontoplan og dimensioner, bliver Masterregnskabet sat op fra centralt hold og udsendt til enhederne.

Systemet er fleksibelt bygget op, så det kun er første gang Masteren skal sende det hele ud til enhederne. Efterfølgende vil det kun være ændringer, der bliver synkroniseret.

Med Global Master kan du nemt styre og synkronisere data mellem jeres regnskaber – også selvom de ligger i forskellige databaser.

Læs mere om synkronisering af stamdata

Advanced Data Management

Fleksibel rettighedsstyring på feltniveau, der forhindrer fejl

Fejlagtige transaktioner sker jævnligt og er nogle gange en følge af rettelser i vare-, kunde- eller leverandørtabellen. Det kan give inkonsistente datagrundlag og kan ende med store omkostninger.

Advanced Data Management er en fleksibel løsning til rettighedsstyring for både hele tabeller og specifikke felter.

Medarbejdere tildeles kun rettigheder til områder, som er relevante i forhold til deres ansvarsområde. På den måde undgår du fejlindtastning i kritiske felter og tabeller, som f.eks. stamdata for varer, kunder eller leverandører.

Med Avanceret Data Management kan du brugerstyre helt ned på feltniveau i Dynamics 365 Business Central og NAV.

Læs mere om fleksibel rettighedsstyring
Advanced_Data_Management_Rettighedsstyring
Item_Status_Varestyring

Item Status

Fuld kontrol over varer på procesniveau

Når vi har en vare, som vi vil udfase, vil vi normalt ikke indkøbe eller fremstille mere af denne vare. I standard D365BC og NAV har vi kun valget mellem ”Blokeret” og ”Ikke Blokeret” for at begrænse varen. Det er dog ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis der er en restbeholdning, som vi gerne vil sælge eller evt. indgår i en stykliste.

Ved at definere status for den enkelte vare, vil Item Status automatisk styre håndteringen af beholdning på detaljeniveau.

Hør mere om hvordan du optimerer din varebeholdning og sparer tid på unødig administration.

Læs mere om styring af varens livscyklus

Material Shortage Calculation

Er komponenterne til rådighed?

  • En simplificeret model til beregning af den disponible lagerbeholdning
  • Synliggøre på færdigvareniveau, om der er komponenter med manko
  • Proaktiv iværksættelse for at løse et givent mankoproblem

Effektiv produktionsplanlægning afhænger af overblik og gennemsigtighed over om komponenterne er tilgængelige for produktionen. Med en mankoanalyse er du sikker på, at der altid er fokus på styklister og hvad der skal til for at afslutte produktionen.

Læs mere om overblik over komponenterne
Material_Shortage_Calculation_Komponentoverblik
Extended_Manufacturing_Registration_Efterregistrering

Extended Manufacturing Registration

Efterregistrering af omkostninger på produktionsordrer

Extended Manufacturing Registration er en løsning til at registrere manglende forbrug på produktionsordren, efter den er afsluttet.

På den færdige produktionsordre er der adgang til produktionskladden, hvor du har mulighed for at registrere yderligere forbrug som f.eks. tids-, materialeforbrug og færdige antal, samt korrigere for evt. feljregistreringer.

Det betyder, at du på en nem og ukompliceret måde vil få:

  • En præcis opgørelse over direkte omkostninger i produktionen
  • En vurdering af lønsomheden på hver enkelt salgsordre
  • Et fuldt overblik over dækningsbidrag på DB1 niveau
Læs mere om efterregistrering på produktionsordrer

Action List

Større levereringssikkerhed og overblik over forsyningskæden

Action List er en løsning som synliggør forsinkede aktiviteter og andre opgaver, som kræver brugerens opmærksomhed. Et nemt og overskueligt værktøj til lynhurtigt overblik over de daglige opgaver i Tiles – tilpasset den enkelte medarbejder.

Gennemskuelighed i forsyningskæden og vigtige finansdata som f.eks:

  • Forsinkede produktions- eller indkøbsordrer
  • Forsinkede salgslinjer
  • Kunder, der skylder virksomheden penge
  • Leverandører, som virksomheden skylder penge

Få styr på logistikken, overblik over forsyningskæden samt aktuelle opgaver!

Læs mere om øget leveringssikkerhed
Action_List_Opgaveoverblik
Advanced_Intercompany_Dokumentudveksling

Advanced Intercompany

Dokumentudveksling mellem regnskaber

Advanced Intercompany er en løsning til at automatisere udveksling af dokumenter mellem interne og eksterne regnskaber. Løsningen er især optimeret til håndtering af interne regnskaber eller med firmaer, som man har tillid til. Her kan systemet opsættes til automatisk at synkronisere ordrer mellem regnskaber og bogføring af disse.

Systemet giver mulighed for synkronisering af varesporing (lot og serienumre) mellem regnskaberne. Det er ligeledes muligt at anvende salgsreturvareordrer og kreditnotaer. Synkronisering af ordrer, salgsreturvareordrer og kreditnotaer giver en forenklet proces og minimerer fejl.

Læs mere om automatiseret dokumentudveksling

Webshop Integration

Få websalget automatisk indlæst i regnskabssystemet

Med integration mellem din e-commerceløsning og din Dynamics NAV eller Business Central løsning skal du kun holde styr på priser og varelager ét sted. ProFacto leverer integration til både SmartWeb og Magento2, så det hænger sammen med din ERP. Begge løsninger understøtter både B2C og B2B kunder og differentierede priser.

SmartWeb
Til den mindre virksomhed, der vil hurtigt i gang. Her får du rigtig meget funktionalitet allerede med Start-Up løsningen. I NAV eller Business Central kan du knytte kategorier til varerne inden de overføres til SmartWeb, samt mulighed for automatisk at sætte varerne på tilbud ud fra salgspriser i dit regnskabssystem.

Læs mere om SmartWeb

Magento2
En meget fleksibel løsning, som vi kan tilpasse præcist til dit behov. Fleksibilitet øger også kompleksiteten, og for at få det fulde udbytte af Magento2 er det nødvendigt, at salgsorganisationen bruger tid på at blive superbruger af produktet. ProFacto’s integration understøtter varevarianter, hvilket i NAV eller Business Central både kan være lagerenheder og varianter. Løsningen understøtter multishops og multi-sites, herunder kundeportaler til B2B kunder.

Læs mere om Magento2

Læs mere om automatisk indlæsning af websalget
Webshop_Integration_Websalgsindlæsning
Item_Status_Varestyring

Microbizz Connector

Basisintegration til korrekt bogføring og fakturering af ressourceforbrug

Anvender du et sagsstyringssystem til registrering af vareforbrug på en sag, er der meget at hente ved at sikre korrekt bogføring og fakturering af de services, du har leveret.

Microbizz Connector er en tillægsløsning, som skaber forbindelse mellem økonomisystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central og projekt- og sagsstyringssystemet Microbizz.

Synkroniseringen sikrer ensartet håndtering af projekter og sager i forbindelse med registrering af forbrugt tid, varer og ressourcer.

Det er din sikkerhed for udveksling af korrekte data, som vil sparer dig for tid og penge!

Læs mere om effektiv bogføring af ressourceforbrug

“ProFacto hviler godt i sin faglighed og har stor indsigt i de nye ting,
der kommer fra Microsoft”.

Thomas Dethlefsen
PBN/Angiotech A/S

Vi kan hjælpe dig!

Alle vores løsninger er kommet ud af reelle problemstillinger i markedet, og er i dag i fuld drift flere steder. Løsningerne er vertikale løsninger, der lægges oven i standarden, og er altid programmeret med respekt for den eksisterende standardløsning. I alle implementeringer tager vi hensyn til fremtidige opgraderinger fra Microsoft.

Bestil ProFacto-licenser til Microsoft Dynamics D365BC og NAV