Microsoft Partner

ProFacto er din professionelle samarbejds- og sparringspartner med speciale i løsninger til
Microsoft Dynamics 365 Business Central og Dynamics NAV

Få overblik over vores løsninger

Er du udfordret på produktionsstyring, logistikstyring, varesporing, webintegration eller datasikkerhed?

Produktion

Logistik

Varesporing

Webintegration

Datasikkerhed

Det kræver god planlægning at levere til aftalt tid og samtidig udnytte kapaciteten effektivt. Begrænset overblik gør det umuligt at holde produktions- og lageromkostninger nede.

Behovet for kortere produktionstid, mindre lager- beholdning og bedre kapacitet er stigende. Manglende overblik og den nødvendige kontrol for- hindrer optimering og strøm- lining af de processer, som effektiviserer lagerstyringen.

Kravet til synkronisering af data mellem vigtige transaktioner er stigende – især for virksomheder, der er underlagt amerikansk lovgivning. Der er brug for at holde styr på hele vareflowet i forsyningskæden.

Manuel håndtering af data fra et system til et andet er tidskrævende og forhindrer automatisk synkronisering af dine økonomidata i webshoppen.

Mange virksomheder oplever at have stamdata spredt ud over forskellige afdelinger. Mangel på datasikkerhed og strategi for håndtering og deling af vigtige masterdata medfører ineffektive rutiner og besværlige forretningsgange.

Produktionsstyring

Optimeret kapacitetsudnyttelse

Ingen produktionsvirksomheder er ens og kræver forskellige hensyn til den detaljerede planlægning og produktionsgang.

Det er processer, der løbende skal justeres og tilrettes i tæt samarbejde mellem bruger og specialkonsulent.

Kontakt os for at høre mere

Logistikstyring

Optimeret lagerstyring

Supply Chain Management er et af de komplekse kerneområder i producerende virksomheder, og er en vigtig brik i den overordnede kundetilfredshed.

Et afgørende værktøj for den hurtige omstillingsevne og ikke mindst den endelige kundetilfredshed.

Kontakt os for at høre mere

Varesporing

Sporing i bogførte lagertransaktioner

Med varesporing kan du se, hvor en vare blev brugt samt hvordan og hvornår den blev modtaget eller fremstillet, overflyttet, solgt, forbrugt eller returneret. 

Hvis en kunde melder en fejl på et produkt, skal det være muligt at spore dette produkt tilbage gennem processerne og herved forsøge at identificere, hvor fejlen er opstået. Hvis fejlen stammer fra et bestemt lot, spores dette fremad for at se hvad dette indgår i, så de nødvendige forholdsregler kan træffes – det kunne være at tilbagekalde nogle varer fra forskellige kunder.

Varesporingen i NAV giver et hurtigt overblik og hjælper derved kunderne til at kunne reagere hurtigt på eventuelle fejl.

Kontakt os for at høre mere

Webintegration

Automatiserer manuelle processer

Med integration mellem din webshop og din Dynamics NAV eller Business Central løsning skal du kun holde styr på priser og varelager ét sted. ProFacto leverer integration til både SmartWeb og Magento2.

Begge løsninger understøtter både B2C og B2B kunder og differentierede priser.

Kontakt os for at høre mere

Datasikkerhed

Kun én version af essentielle stamdata

Master Data Management er en virksomhedsstrategi for håndtering af organisationens essentielle masterdata. Løsningen gør det muligt at dele og synkronisere stamdata på tværs af organisationen og dermed sikrer, at der kun findes én version af vigtige data som f.eks. data om kunder, leverandører og produktinformationer mv.

Med en professionel datastrategi opnår virksomheden fuld kontrol, høj kvalitet samt optimal datasikkerhed. Ydermere vil organisationen opleve betydelig effektivisering af en lang række processer og øget kundetilfredshed.

Hør mere om, hvordan du effektiviserer styring af stamdata

Vi samarbejder med

en lang række professionelle Microsoft partnere

 
 
Få mere viden om vores partnere

Vi er overfor vores kunder, som vi er overfor hinanden

Professionelle, engagerede, hjælpsomme og uhøjtidelige

Mød teamet

Vi kan hjælpe dig!